Menu

Přepravní podmínky

Seznamte se s přepravními podmínkami Dopravního podniku. 

Přepravní podmínky byly vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.


Smluvní přepravní podmínky platné od 1.1.2018